Pochod na dětský den.
Projekt Na Dětský den do Oberwiesenthalu je spolufinancován z EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.